B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

B&OI orientering

B&OI Orientering er hjemmehørende i Bodø og er et av de ledende o-lagene i Nord-Norge.

  • Laget har ca 170 medlemmer i alle aldre.
  • Laget ble stiftet i 1964 som Orienteringsgruppa i Bodø og Omegns Idrætsforening (B&OI).
  • Fra 1993 har gruppa vært et selvstendig idrettslag i ”B&OI-alliansen” under navnet B&OI Orientering.
  • Lagets formål er å drive orienteringsidrett og utbre kjennskap til orienteringsidretten. Dette skjer ved trening og arrangement for aktive orienteringsløpere og ved tilrettelegging for turorientering og skoleorientering.
  • Laget har en ordnet økonomi. Dette skyldes tradisjon med god organisering og fordeling av dugnadsoppgaver i forbindelse med turorientering og vaktoppdrag.
  • Laget disponerer egne lagerlokaler for lagring av utstyr og materiell samt kartbeholdningen.
  • Som et idrettslag i ”B&OI-alliansen” har laget tilgang til eget klubbhus og skihytte samt rettigheter til leie av lokaler i Mørkvedhallen og Bestemorstua. Du finner mer om laget i menyen til venstre.

Klubben er en svært erfaren og dyktig klubb, og har blant annet arrangert langdistanse NM (2004) og O-Festivalen (1995).

Les mer om klubbhistoren her (linker tl online-BOM)

B&OI orientering er medlem av Nordland Orienteringskrets, NOOK. Nordland O-krets

B&OI orientering er medlem av Norges Orienteringsforbund, NOF.Norges orienteringsforbund

Styret og kontakter
Hvordan bli medlem?
Lagslov og org.plan
B&OI-alliansen
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø