B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

Medlemskap

Satsene er angitt under. Av hensyn til medlemsregistreringen bes de som betaler familemedlemskap om å oppgi hvem kontingenten omfatter. Hilsen Frode Ikdahl, kasserer.


Innbetaling skjer til konto: 0530 41 86862

Adresse: B&OI orientering, postboks 251, 8001 Bodø.

Medlemskategorier for medlemskontingent.

Familie

 kr.500- 

   Par/foreldre med barn under 20 år 
 Hovedmedlem kr.300,-   Enkeltmedlem  20 år og eldre
 Ungdomsmedlem kr.200,-   Enkeltmedlem 14-19 år 
 Rekruttmedlem kr.200,-   Enkeltmedlem under 14 år 
 Støttemedlem kr.150,-Beregnet på dem som gjerne vil støtte og være  medlem av klubben, men som er lite aktive. Støttemedlemmer kan delta i klubbens arrangementer, men må betale alle startkontingenter selv. De har ikke stemmerett på Årsmøtet.
  

 

Dersom du ønsker å slettes fra klubbens medlemsregister, så gi beskjed.  

NB! Det sendes ikke lengre ut giro!

Styret og kontakter
Hvordan bli medlem?
Lagslov og org.plan
B&OI-alliansen
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø