B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

INNHOLD

  • Resultater fra tidligere år
  • Årsmøter
  • Styrereferat

RESULTATARKIV

SALTENDILTEN: Historisk oversikt

Ulike resultater (KM, Saltenkarusell, mm) fra sesongene finner du ved å klikke på årstallene.

  20112010
 200920082007
 200620052004 
 200320022001

ANNET:

ÅRSMØTER

2006: Styret samt årsmøtereferat 2006

2007: Innkalling. Årsmelding. Vedtatt budsjett. Budsjettforslag. Årsmøteprotokoll. Styre og utvalg 2007.

STYREREFERAT

Her finner du NOEN referat fra styremøtene i o-gruppa:

 Årstall Referat (dato)
 2010 
 2009 des09
 2008 6.feb, 6.mars, 7.mai, xxx, 26.nov
 2007 6.mars, 19.april, 19.juni, (resten mangler)
Kunnskapsdatabase
Arrangørveiledning
Løypelegging
Arkiv
Diverse internt
Bua og utstyr
online-BOM
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø