B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

Saltenkarusellen.

Løypene

Det konkurreres i løyper istedenfor klasser. Da står alle fritt til å velge løype etter nivå og forutsetninger. Man behøver ikke løpe i samme løype i alle løpene (men da konkurrerer du sammenlagt i flere løyper).


LLøype 6 kmA-nivåf.eks.H17, men også åpent for yngre og damer
MLøype 4 kmA-nivåf.eks. D17/H40, men og for yngre utrente / eldre spreke
KLøype 3 kmB-nivåf.eks. for 13-16 år, voksne C-løpere, og veteraner
CLøype 2 kmC-nivåfor eksempel for 11-12 åringer og voksne nybeg.
NLøype 1,5 kmN-nivåfor nybegynnere, uten tidtaking og uten rangering
SSmåtroll-for dem under 10 år, type kart og løype kan  variere


Med løp av spesiell type eller terreng kan løypelengdene tilpasses. 

Konkurransereglenes punkt 6.3.1: Løypenes vanskegrad inndeles i kategoriene A (vanskeligst), B, C og N (lettest). En A-løype skal, innefor de rammer terrenget setter, være mest mulig krevende og gi varierte utfordringer. En B-løype skal være variert og inneholde flere veivalgsmuligheter, men med tydelige oppfangende detaljer bak postene. En C-løype skal være variert, men strekkene skal ikke gi for store o-tekniske utfordringer og være knyttet til ledelinjer. Postene skal plasseres i nærheten av tydelige holdepunkter. En N-løype skal være enkel, men også variert i den grad det lar seg gjøre. På strekkene skal løperne kunne følge ledelinjer hele eller mesteparten av veien, og postene skal plasseres på eller i nærheten av disse.  

Løperne skal få kartet i startøyeblikket. Men nybegynnere og 11-12 åringer skal få kartet ved påmelding. Startpost kan med fordel brukes, for å gi sportslig rettferdighet og noe tid til å lese seg inn på kartet før oreinteringen begynner.

Poengberegning

Vinneren av løypa får 1000 poeng. Deretter trekkes det ett poeng per 3.sekund bak vinneren. Er du ett minutt bak, får du altså 980 poeng. Hvis du er 10 minutter bak, får du 800 poeng. Er du 40 minutter eller mer bak vinneren, får du uansett 200 poeng for godkjent løp. Hvis du starter, men må bryte eller blir diskvalifisert, får du likevel 50 poeng får å stille opp, og ikke bli sittende hjemme!

Sammenlagtkonkurranse

Antall løp pr år vil variere noe, det samme hvor mange løp som skal telle i sammenlagtkonkurransen.  Premiering vil også variere. Dette vil det opplyses om i begynnelsen av sesongen.

Påmelding for hvert løp via www.nook.no eller ved start.               

Startkontingent:         fra og med 17 år          kr 40,-.

                                   under 17 år                  kr 20,-.

 
Leie av EKT-brikke er gratis for alle under 17 år, og for nye B&OI-medlemmer over 17 år. Ellers koster det kr 10,- per løp.

Klubbene i Salten betaler startkontingenter etter sesongslutt. B&OI betaler startkontingenter for sine medlemmer. Ikke-medlemmer må betale ved start.

Av Anders Kure

(teksten under er noe gammel og kan inneholde feil i forhold til dagens praksis

Kart/Løyper

Kontroll av løyper og koder/postbeskrivelse kan man løse ved at en av klubbens løpere starter i god tid før de andre løperne, - gjerne dagen før. Vedkommende kan på denne måten også få godskrevet løpet, - i tillegg til kontrollen.

NB. Som løypelegger/løpsleder bør du vurdere å tegne inn løypene på forhånd. Ulempen er muligens noe merarbeid. På den annen side gjør dette arrangementet lettere på løpsdagen, - spesielt ved regnvær. Slipper opprigging av telt/skydd for påtegning. Dessuten (og ikke minst viktig) får vi et sportslig bedre arrangement. Mye av sjarmen ved orientering svinner når man kan studere løypene ubegrenset på forhånd.

Løperne tar selv kartet ved eller like etter tidsstart. Husk å merke karteskene tydelig med klasse/løype

Postbeskrivelser

Postbeskrivelsen skal som minimum inneholde postens kode, postdetaljen og postskjermens plassering (for eksempel under stup, oppe på høydepunkt, østre kant av myr og lignende).

Løypas lengde og hvilke klasser som har løypa, bør også være med. Internasjonale symboler benyttes, - bortsett fra i nybegynnerklassene.

Her finner du norsk forklaring til IOF postbeskrivelser.

 

Samlingsplass

De fleste har kanskje ikke anledning til å legg ned så mye arbeid i en samlingsplass. Men noen enkle grep kan gjøres.

Viktigst er nok å holde orden, - for eksempel bør ikke påmelding, start og mål blandes sammen, ved ett bord. Videre kan enkle tausperringer og for eksempel et målseil heve arrangementet betraktelig.

I følge reglene har løperne i nærløp krav på å få vite resultatet. Dette gjøres jo enklest ved en lapp fra Time-Recorder (hvis man har to). I tillegg kan man be løperne skrive resultatet selv på en resultattavle like ved. En standardliste vil bli trykket opp før sesongstart.

Lag en informasjonsplakat med opplysninger om klasser, løyper, startordning (ferdig preparerte kart, egen påtegning), leie av brikke og lignende.

 

Huskeliste materiell

Denne lista kan gi deg en antydning om hva slags utstyr du trenger fra bua:

 • tidtakerutstyr 2 stk Time-Recorder (sjekk funksjon, batteri og papir.)
 • startklokke
 • egen koffert med penner, heftemaskin osv.
 • klubbtelt
 • start/målseil
 • tau til sperringer, innløp og lignende , samt røde/hvite metallstaver.
 • campingbord (2 stk ?), stoler
 • plakater, veivisere til start, parkering
 • øks, hammer og spiker
 • postbukker (med EKT-enhet)
 • postskjermer (også til merking til samlingsplass)
 • merkebånd

Lykke til!

Kunnskapsdatabase
Arrangørveiledning
Løypelegging
Arkiv
Diverse internt
Bua og utstyr
online-BOM
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø