B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

B&OI orientering er en klubb med mange ressurspersoner og nøkkelpersoner. Det finnes utrolig mye kunnskap omkring det å drive en klubb, arrangere løp, lage løyper, turorientering, trening, kart og mye annet. Mange av oppgavene går på omgang, noe på dugnad, og ofte opplever personer i tillittsverv at man må finne opp rutiner på nytt igjen.

Kunnskapsdatabasen er tenkt som et virkemiddel til å ta vare på all kunnskapen som de ulike utvalgene sitter på. Dette kan være av teknisk art, hva slags arbeidsoppgaver som følger til hvilke verv, tidsfrister osv. Om dette vil lykkes er usikkert, men vi gjøre et forsøk.

Databasen er oppdelt etter utvalg og funksjoner. Vi fyller opp etterhvert.

1. Styret

2. Valgkomite

3. Revisjon

4. Idrettsutvalget

5. Turorienteringsutvalget

  • Handlingsplan 2008 (kommer)

6. Informasjonsutvalget

7. Materiellutvalget

8. Kasserer

9. Kartansvarlig

10. Vaktlisteansvarlig

11. Komite for Gildesprinten (skoleorientering)

12.

Linker til informasjon:

Kunnskapsdatabase
Arrangørveiledning
Løypelegging
Arkiv
Diverse internt
Bua og utstyr
online-BOM
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø