B&OI ORIENTERING - BODØ
VILT, VAKKERT og RÅTT

Innhold:

  1. Mannskapslister løp
  2. Vaktlister Bodin videregående skole
  3. Nøkler
  4. Kjøregodtgjørelser
  5. Logo

1. Mannskapslister løp

(NY) 2008: MANNSKAPSLISTER

(Arkiv 2007: MANNSKAPSLISTER)

2. Vaktliste for Bodin videregående skole

(NY) Wordfil for nedlasting: VÅREN 2008

mvh Åge Mohus

Vaktansvarlig B&OI (tlf 75514979, Mob: 90665445)

3. Nøkler (Bua, vakt, klubbhus, Skihytta)

Nøkler til Bua er det styret og materiellutvalget som har. Se også her.

Nøkler til vakt gis fra vaktansvarlig til vaktansvarlig. Gi nøkkelen videre. Reservenøkler til vakt ved Bodin Videregående skole er det vaktansvarlig som har.

Informasjon om nøkler til Allianselagets lokaler, se Allianselagets hjemmesider.

4. Kjøregodtgjørelser

Det er dumt å kjøre alene til løpene, du sparer både penger og miljøet ved å sitte på dine venner i o-gruppa. På Saltenkaruselløpene, KM og andre løp oppfordrer vi folk til å kjøre i lag, og at passasjerene er så vennlige at de uoppfordret betaler sin andel av bilutgiftene. Styret i o-gruppa mener at satsen pr passasjer kan være kroner 25 / 40 / 50 for reiser til henholdsvis Valnesfjord, Festvåg / Skjerstad / Sørfold.

Kjøregodtgjørelse: klubbens satser for kjøregodtgjørelse til viktige løp er normalt det halve av statens satser, dvs kr 1.50 pr km pluss 0.25 pr km for hver passasjer. Av hensyn til miljø og økonomi forutsettes det at en ikke kjører i flere biler enn nødvendig.Reiseregninger som B&OI skal dekke må sendes inn til kasserer snarest mulig. Se ellers BOM for mer informasjon eller ta kontalt med styret.

5. Logo

ORGINAL-VEKT-LOGO.jpg (133k)


Kunnskapsdatabase
Arrangørveiledning
Løypelegging
Arkiv
Diverse internt
Bua og utstyr
online-BOM
Om B&OI orienteringForsidenTurorienteringLagshåndboka
B&OI orientering, pb 251, 8001 Bodø